АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БОРУХ, КАНЮК ТА ПАРТНЕРИ"

Адміністративні справи

Відповідно до діючого законодавства України справа адміністративної юрисдикції (далі - адміністративна справа) - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

За змістом частини другої статті 19 Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV  юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.

Згідно зі ст. 4 КАС України  публічно-правовий спір - спір, у якому:

хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, і спір виник у зв’язку із виконанням або невиконанням такою стороною зазначених функцій; або

хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги виключно суб’єкта владних повноважень, і спір виник у зв’язку із наданням або ненаданням такою стороною зазначених послуг; або

хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу або процесу референдуму і спір виник у зв’язку із порушенням її прав у такому процесі з боку суб’єкта владних повноважень або іншої особи.

Слід зазначити, що таке  законодавче «визначення» публічно-правового спору дає підстави судам повертати позовні заяви, в яких не чітко виписано публічно-правовий характер спору. Спеціалісти АО «Борух, Канюк та партнери» мають досвід у подачі до адміністративних судів України позовних заяв, за результатами яких провадження у справах відкривались, а з досвіду справ в адміністративних судах – це вже 70% успіху, адже особливістю адміністративного судочинства є те, що саме суб’єкт владних повноважень повинен довести свою правоту.

При цьому, окремо слід зазначити, що чим раніше ви звернетесь за професійною допомогою адвоката (наприклад під час проведення перевірки), шанс на успіх у позитивному вирішенні спору значно зростає.

З приблизною вартістю послуг в даній категорії справ можна ознайомитись на сторінці  «Наші ціни».

 

Вхід на сайт

Статистика

Контакти

+380963643984 +380988301823 Юридичні послуги в місті Київ та області